Fönstrets delar

Ibland kan det för en ovan köpare av fönster kännas lite svårt att berätta vad man menar när man ska beskriva vad det är för typ av fönster man vill ha och hur det ska se ut. Här visar vi en enkel bild med fönstrets delar och de vanligaste termerna som karm, båge m.fl som används när man talar om fönster.

FAQ - Fönstrets olika delar

Poster och spröjs

En Post är en kraftigare och bredare "stolpe" som kan placeras både vågrätt och lodrät. Ofta kallas den Mittpost om den är placerad i mitten som den ofta är när man talar om ett 2-lufts fönster. Spröjs är tunnare och smalare och används för att förhöja utseendet på sitt fönster. Även spröjs kan placeras efter eget tycke i fönstret.

Fönstertyper

När man talar om fönster är det i allra högsta grad viktigt att beskriva om man vill ha ett 1-luft, 2-luft, 3-luft eller kanske ett 4-lufts fönster man önskar. Här är exempel på hur de kan se ut.

Olika Fönstertyper

Fast fönster med eller utan fast båge

Även de fasta fönsterna kan tillverkas som 2-luft, 3-luft eller 4-luft precis som i de öppningsbara exemplen ovan. En fast båge används oftast i de fall man har t ex ett 2-luft, 3-luft eller 4-lufts fönster där bara några av luftarna ska vara öppningsbara. Den fasta bågarna monteras för att få samma utseende och profilhöjd vilket gör att fönstret ser mer harmoniskt ut att se på.

VI OFFERERAR ER GÄRNA OM NI LÄMNAR MÅTT OCH UNDERLAG