Glas

De glas vi använder till våra fönster är färdiga glaskassetter med energiglas och varm kant. Vi använder både 2-glas och 3-glas beroende av kundens önskemål och glaskassetterna anländer färdiga till fabriken men själva glasningen utför vi själva. Dessa glas är vad man kallar för floatglas och vår leverantör av glas är Osby Glas i Osby vilket är nära och bra till vår fönsterfabrik i Glimåkra.

Vilket glas man använder har betydelse för fönstrets slutliga u-värde (hela fönsterkonstruktionen). U-värdet på 2-glaskassetterna håller 1.1 medan 3-glaskassetternas u-värden kan variera mellan 0.8 – 0.5 med eller utan Antifog beroende av fönstermodell och kundens önskemål.Ornamentsglas

Ornamentsglas är en typ av glas med yta formad i olika utföranden. Glaset släpper igenom ljuset men hindrar insyn.

I vardagslag pratar man oftast om frostat glas när man menar insynsskyddat glas. Det äkta frostade glaset är egentligen ett Etsat glas som har ett vitt och lite mjölkigt utseende. I våra fönster där man önskar insynsskyddat glas använder vi dock som standard en typ av ornamentsglas som heter Cotswold. Andra ornamentsglas kan också vara t ex Kleinhamrat, Chinchilla och Briljant.

Ornamentsglas som insynsskydd i t ex badrum


AntiFog – Kondensfritt 3-glas

Under våren 2013 lanserades det nya kondensfria glaset Planibel AntiFog TopN+

Det är ett mycket vanligt och välkänt problem att fönster med mycket låga u-värden riskerar att bilda kondens och imma på glasrutorna. Det är inget som är farligt men upplevs som väldigt irriterande eftersom man inte ser ut genom sitt fönster. AntiFog-glaset har en dubbel beläggning som eliminierar kondens på glasets utsida. Glaset har också en större reptålighet. Ju lägre u-värde glaset har desto bättre fungerar Antifog vilket är orsaken till att man enbart använder Antifog i 3-glas kassetter.

Vår glasleverantör, Osby Glas, var först ut i Sverige med att leverera AntiFog till sina kunder och vi har det som ett tillägg till våra 3-glas då kunden önskar detta. AntiFog kan även kombineras med säkerhetsglas, dock ej med solskyddsglas eftersom både AntiFog-glas och solskyddet är placerat på utsidan.

Se gärna filmerna nedan om Antifog-tekniken!

Laddar…
Laddar…

Säkerhetsglas

Något som är viktigt att tänka på är att om man ska sätta in helglasade partier eller dörrar samt om glaset når lägre än 600 mm från marken/golvet är det krav på att använda personsäkert glas vilket innebär att man använder sig av antingen härdat glas, lamellglas eller en kombination av dessa två typer. Andra regler om hur lågt glaset får gå utan krav på personsäkert glas gäller om det handlar om offentliga byggnader och skolor. Mer om dessa regler finns i glasbroschyrerna ni hittar i högerspalten här intill.

Härdat glas

Härdat glas är flera gånger starkare än vanligt floatglas. Vid tillverkningen värms det upp till omkring 650 grader C och kyls därefter ner snabbt. Härdat glas minimerar risken för skärskador och när det går sönder granulerar det.

Lamellglas

Lamellglas är ett glas som tillverkas genom att man lägger ihop två eller flera glas tillsammans med en folie av PVB i olika tjocklekar vilket beror på vilken säkerhetsklass man vill uppnå. Skärskador minimeras genom att det laminerade glaset sitter kvar i den omgivande konstruktionen när det går sönder.

Lamellglas används även i de fall man vill skydda sin egendom från skadegörelse och inbrott.

Som standard använder vi ett säkerhetsglas som är en kombination av härdat glas på ena sidan och lamellglas på andra sidan men ibland krävs lamellglas på båda sidor liksom det finns fönster där kunden vill ha härdat glas på båda sidor istället.


Bullerskyddande glas

Lamellglas har utmärkta egenskaper för att skydda mot buller och i de fall man talar om ljudglas har man lagt på en särskilt ljuddämpande folie. Ljudglas finns med olika RW och CTR-värden.

RW-värde

RW-värdet är ett enklare ljudglas vilket oftast används för att dämpa inomhusbuller. Används i t ex kontorsbyggnader där man vill skärma av ett konferensrum eller kontor från störande ljud i korridorer etc. RW-värdet är alltid högre än dess CTR-värde.

CTR-värde

CTR-värdet används oftast när man anger ljudvärdet för utomhusbuller, t ex trafikbuller. CTR-värdet ligger alltid något lägre än dess RW-värde. Glas med högt CTR-värde är i regel mycket tunga och dyra.

För dig som funderar på att sätta in ljudglas är det viktigt att upplysa oss om det är inomhus- eller utomhusbuller som ska dämpas och känna till skillnaderna mellan RW och CTR-värden. Bifoga gärna det RW eller CTR-värde ni önskar. Generellt sätt är vår fönstermodell Geneo bäst lämpat för fönster där man vill dämpa kraftigt buller.


Solskyddande glas

Solskyddsglas används i de fall man vill hålla huset svalare och utestänga solbestrålningen. Glasen finns som genomfärgade (absorberande) och reflekterande glas.

Solfilter används för att skydda sina möbler och inredning för att de med tiden inte ska blekas av solstrålarna.


Gammaldags glas

För omkring 100 år sedan tillverkades glas på ett helt annat sätt än idag vilket också gör att dagens glas har ett annat utseende än tidigare. Vid renovering av äldre kulturhistoriska byggnader finns det ibland krav på att man ska bevara det gamla utseendet så långt det är möjligt.

Antikglas är ett blåst glas som innehåller många blåsor och streck, 2-4 mm tjockt.
Kulturglas är ett maskindraget glas med vågor åt ett håll, 3-4 mm tjockt.
Restover är ett maskindraget glas med vågor åt alla håll, 3 mm tjockt.
Lamberts renoveringsglas är ett blåst ofärgat glas. 2-3 mm tjockt.

Mer information om glas får ni på vår glasleverantör, Osby Glas hemsida »

VI OFFERERAR ER GÄRNA OM NI LÄMNAR MÅTT OCH UNDERLAG