Montering av era nyinköpta fönster och dörrar

Våra fönster är enkla att montera. Är du händigt lagd av dig bör monteringen av våra fönster/dörrar inte vara några problem för dig.

För att veta vad som är upp och ner på fönstret ska du leta upp dräneringshålen på fönstrets utsida. Dessa ska vara vända ner mot marken.

Lyft ur bågen på öppningsbara fönster

Är det ett öppningsbart fönster kan man lyfta ur hela bågen ur gångjärnet. Exakt hur man gör det beror på om det är ett utåtgående eller inåtgående fönster.

De utåtgående fönsterbågarna har vanliga traditionella gångjärn och bågen hakas av på vanligt vis.
Monteringsanvisningar för utåtgående Nordic-Design Plus »

Inåtgående fönsterbågar med synliga gångjärn: Det övre gångjärnet har en sprint som ska dras ut. Sprinten når du om du trycker till i det lilla hålet i nedre delen på gångjärnet. Sprinten frigörs och du kan dra den nedåt. Bågen lossnar och luta den emot dig och haka ur den även från det undre gångjärnet.

Inåtgående fönsterbågar med dolda gångjärn: Anvisningar i PDF-format »

Lyft ur glaskassetten ur fasta fönster

Om det är ett fast fönster måste man först lyfta ur glaskassetten ur karmen. Det görs genom att man lossar och tar bort glaslisten som är den list som ligger an närmast glaset. Vid leverans brukar den bara vara fäst vid ändarna och är lite öppen vid glaslistens mitt för att man lättare ska kunna ta av den. Förvara glaset på en säker plats tills den ska monteras igen.

  1. Lossa glaslisten med t ex en ren och bred spackelspade eller brett stämjärn (ju bredare desto bättre för att minska risken för skador). Glaslisten är den list som är placerad närmast glaset runt om.
  2. Använd handskar för att undvika skärskador och lossa glaslisten försiktigt runt om. Oftast är glaslisten inte helt fäst vid fönsterleveransen för att underlätta detta moment.
  3. När ni tagit bort glaslisterna kan ni försiktigt lyfta ut glaskassetten som bör förvaras stående. Runt glaset finns ett antal glasklossar som också läggs åt sidan.
  4. Se till att fönsterkarmen är rätt placerad i hålet, dräneringshålen sitter på karmens yttre undersida.
  5. Karmen måste stå i både våg och lod vilket enklast görs genom att klossa upp den. Mät sedan diagonalerna och om måtten är lika står fönstret i rätt läge. Använd vinkelhake för att kontrollera att hörnen är räta.
  6. Använd sedan ett borr, ca 6,5 mm och borra upp hål i karmen som sedan fästes med helgängad betongskruv 112 mm längd.
  7. Vill man inte använda betongskruv kan monteringsjärn användas istället (dock ej till fönster i Nordic-Design Plus). Meddela helst detta i samband med er beställning.
  8. När karmen är monterad sätter man tillbaka glaskassetten och glasklossarna som de satt tidigare. Glaslisterna fästes genom att använda en gummiklubba och försiktigt hamra dem i läge.
  9. Ta bort all skyddsplast och torka av fönsterna med en mjuk trasa och varmt vatten. Ev måste man ta bort envisa klisterfläckar med ett milt tvätt- eller diskmedel.

Altan- och Pardörrar monteras ungefär på samma sätt som fönster. Det viktiga är att dörren står i våg och lod. Glöm inte att mäta diagonalerna för att se om dörren står i rätt läge.

Behöver ni monteringanvisningar till skjutdörrar ber vi er kontakta oss »

Önskar ni hellre få fönsterna/dörrarna monterade?

I samband med köp av fönster och dörrar kan vi även erbjuda montering inom en radie av ca 10 mil från Glimåkra till en rimlig kostnad. Detta gäller under förutsättning att kunden köper minst fem enheter såvida inte montering sker i vårt närområde. Befinner sig huset längre bort än 10 mil är detta något vi diskuterar gemensamt med kunden och beror av antal fönster/dörrar som beställts.

VI OFFERERAR ER GÄRNA OM NI LÄMNAR MÅTT OCH UNDERLAG