U-värde – ett mått på värmeförlust

U-värdet på fönster och dörrar är ett sätt att mäta värmeförluster och beskriver produktens isoleringsförmåga. Enheten betecknas med W/m2K (watt per kvadratmeter Kelvin) och mäter hur mycket värme som försvinner genom en kvadratmeter fönster.

Fönstrets u-värde ska alltid mätas på hela konstruktionen, dvs. karm, båge och glas. Det beräknas genom en formel och vid ett väderleksförhållande som bör vara vindstilla och temperaturen omkring 24 grader.

Ett profilset har ett visst u-värde uppmätt vid en speciell storlek och med en viss glasuppbyggnad. Glas finns som 2-glas och 3-glas och har också olika tjocklekar vilket påverkar u-värdet. Detta gör att ett fönster kan ha olika u-värden beroende av fönsterstorlek och val av glasuppbyggnad.

Vilket u-värde ska man ha?

Ju lägre u-värde ett fönster har desto bättre tätar det och ju mer energibesparingar kan man göra. Till en vanlig villa brukar vi rekommendera ett u-värde på ca 1.1 – 1.3 vilket man idag kan uppnå med en 2-glaskassett som är isolerad med argongas och varm kant. Vill man ha ännu tätare fönster sätter man in 3-glas istället och då kan fönstrets u-värde bli ännu lägre. Vårt bästa energifönster Geneo kan komma ända ner till 0.73 vid rätt val av glas och fönsterstorlek vilket oftast är önskvärt i s.k. passiva hus där energibesparing är i fokus.

Går man lägre än 1.0 i u-värde ökar risken för kondensbildning vilket i och för sig är helt ofarligt men upplevs ofta som störande eftersom man inte ser ut genom fönstret förrän kondensen har avdunstat framåt dagen när temperaturen har stigit.

Kondensbildning på utsidan

Kondens på täta fönster är ett känt fenomen som beror på att det leds mindre värme ut till det yttre glaset vilket får en kallare yta som i sin tur ökar risken för kondens. Risken för kondens är störst vid hög luftfuktighet i samverkan med omgivningens vind- och temperaturförhållanden, oftast under höst och vinterhalvåret.

Kondens skadar absolut inte PVC-fönster utan tål både fukt och väta mycket bra. Får du kondens på dina fönster betyder det inte att det är något fel på dem.

Kondensbildning på insidan

Om man får kondens på fönstrets insida beror det på att man har för dålig ventilation i rummet. Luftfuktigheten kanske är för hög samtidigt som ventilationen är otillräcklig eller kanske du har väldigt gamla otäta fönster med höga u-värden. Även en låg inomhustemperatur kan skapa invändig kondens.

Kondens inuti glaskassetten

Kondens mellan glasen kan bero på läckage inuti glaskassetten. Kontakta din fönstersäljare om detta skulle uppstå.

VI OFFERERAR ER GÄRNA OM NI LÄMNAR MÅTT OCH UNDERLAG