Garantivillkor

Garantivillkor

I våra garantivillkor omfattas garantin av karm, båge, glaskassett, färg, blekning, konstruktion, tillbehör, beslag samt form. Garantin omfattar även kondens mellan glasen. Vi lämnar följande garantier vilket också är vad vi får av våra leverantörer:

Profiler: 5
Glas: 5 år
Beslag: 10 år

För att garantin ska gälla är det viktigt att man följt våra råd vad gäller transport, lagring och normal hantering och användning. Produkterna ska även ha monterats på ett fackmannamässigt vis och underhåll utförts enligt våra skötselanvisningar.

Läs våra skötselanvisningar »

Garantivillkoren omfattas inte av utvändig/invändig kondens

Garantin gäller dock inte för utvändig eller invändig kondens på glas. Utvändig kondens beror på att man har valt ett tätt fönster med lågt u-värde. Kondens är då ett vanligt problem men är helt ofarligt för fönstret. Invändig kondens beror oftast på dålig ventilation vilket man bör se över om man får problem med det. Läs mer om kondens här »

Vad innebär garantin?

Eventuella fel ska meddelas oss omedelbart. Vi kommer att undersöka skadan och därefter görs en bedömning om vilka åtgärder som ska vidtas. Antingen byter vi ut den skadade
delen eller ersätter er med ett helt nytt fönster/dörr – allt beroende av vilket fel eller skada som uppkommit.

Detta täcker inte garantin

Åverkan på produkten, missfärjning, naturkatastrofer, onormal användning/felanvändning eller felaktig justering omfattas inte av garantin.

Använd inte starka lösningsmedel som Aceton, etylacetat, tetrahydrofuran, trikloretylen, metylenklorid, thinner eller metyletylketon etc då detta förstör PVC:n.

Observera att garantin inte omfattar demontering och montering av felaktiga/skadade fönster och dörrar.

Ta hand om era fönster/dörrar – undvik skador

Håll fönsterna rena med vanligt ljummet vatten och vanliga rengöringsmedel och putsa glasen efter behov. Första gången man putsar dem kan det finnas limrester kvar från skyddsplasten. Om de är svåra att få bort kan man använda ett lösningsfritt tvättmedel.

Mer om våra skötselråd »

VI OFFERERAR ER GÄRNA OM NI LÄMNAR MÅTT OCH UNDERLAG