Olika typer av glas

Glaskassetter i olika utföranden med energi och varm kant

Olika typer av glas

De glas vi använder i våra fönster är färdiga glaskassetter med energiglas och varm kant. Det finns både 2- och 3-glas beroende av kundens önskemål. Våra glas tillverkas av Osby Glas och levereras till vår fabrik men själva glasningen utför vi själva.

Vilket glas man använder har betydelse för fönstrets u-värde (hela fönsterkonstruktionen). U-värdet på ett 2-glas ligger på 1.1 medan det i 3-glasen kan variera mellan 0.5 – 0.8. Dessutom kan 3-glasen kombineras med Antifog för att minimera risken för utvändig kondens.


Ornamentsglas

Ornamentsglas är en typ av glas med yta formad i olika utföranden. Glaset släpper igenom ljus men hindrar insyn.

I vardagslag pratar man oftast om frostat glas när man menar insynsskyddat glas. Det äkta frostade glaset är dock ett etsat glas som har ett vitt och lite mjölkigt utseende. I våra fönster där man önskar insynsskyddat glas använder vi som standard ett ornamentsglas som heter Kura (Cotswold). Andra ornamentsglas kan även vara t ex Diamante 9, Chinchilla och Kathedral Klein.

Ornamentsglas

Antifog – Kondensfritt 3-glas

Det är ett mycket vanligt och välkänt problem att fönster med mycket låga u-värden riskerar att bilda kondens och imma på fönstrets utsida. Det är inget som är farligt men upplevs som störande eftersom man inte kan se ut genom fönstret. Antifog är en teknik som har en dubbel beläggning och eliminerar kondens på glasets utsida och dessutom är detta glas mer reptåligt. Ju lägre u-värde glaset har desto bättre fungerar antifog vilket är orsaken till att det används endast i 3-glas kassetter. Antifog kan även kombineras med säkerhetsglas men dock inte med solskyddsglas eftersom solskyddet också är placerat på glasets utsida.

Säkerhetsglas

Något som är viktigt att tänka på är att om man ska sätta in helglasade partier eller dörrar är det krav att man använder personsäkert glas. Detta gäller även om det är en bröstning som är lägre än 600 mm från golv/mark. Det innebär att man använder härdat glas, lamellglas eller en kombination av dessa. Det finns även regler om vilken typ av säkerhetsglas som gäller beroende om det finns en fallhöjd att ta hänsyn. Andra regler gäller även om fönstret ska monteras i offentliga lokaler eller i skolor. Mer om dessa regler finns i högerspaltens broschyrer.

Härdat glas
Härdat glas är flera gånger starkare än vanligt glas. Vid tillverkningen värms det upp till omkring 650 grader C och därefter kyls det snabbt ner. Härdat glas minimerar risken för skärskador och när det går sönder granulerar det i små bitar.

Lamellglas
Lamellglas är ett glas som tillverkas genom att man lägger ihop två eller flera glas tillsammans med en folie av PVB i olika tjocklekar vilket beror på vilken säkerhetsklass man vill uppnå. Skärskador minimeras genom att det lamellglaset sitter kvar i den omgivande konstruktionen när det går sönder. Lamellglas används även i de fall man vill skydda sin egendom från skadegörelse och inbrott.

Bullerskyddande glas

Lamellglas har utmärkta egenskaper för att skydda mot buller och i de fall man talar om ljudglas har man lagt på en särskilt ljuddämpande folie. Ljudglas finns med olika RW och CTR-värden.

RW-värde
RW-värdet är ett enklare ljudglas vilket oftast används för att dämpa inomhusbuller. Det används i t ex kontorsbyggnader där man vill skärma av ett konferensrum eller kontor från störande ljud i korridorer etc. RW-värdet är alltid högre än dess CTR-värde.

CTR-värde
CTR-värdet används oftast när man anger ljudvärdet för utomhusbuller, t ex trafikbuller. CTR-värdet ligger alltid något lägre än dess RW-värde. Glas med högt CTR-värde är i regel mycket tunga och dyra.

För Dig som funderar på att sätta in ljudglas är det viktigt att upplysa oss om det gäller inomhus- eller utomhusbuller som ska dämpas och känna till skillnaden mellan RW och CTR. Det är också viktigt att ange vilket RW eller CTR-värde som önskas för att vi ska kunna ta fram rätt glas till Er. Generellt sätt är Geneo-fönster bäst lämpat om man vill dämpa kraftigt buller.

Solskyddande glas

Solskyddsglas används i de fall man vill hålla huset svalare och utestänga solbestrålningen. Glasen finns som genomfärgade (absorberande) och reflekterande glas. Som standard är det ett solskyddsglas som är nästan genomskinligt för vanliga bostäder. Färgade solskyddsglas används oftast industrier eller offentliga lokaler och är också betydligt dyrare.

Solfilter kan användas om man vill skydda sina möbler och inredning mot att blekas av solbestrålning.

Gammaldags glas

För omkring 100 år sedan tillverkades glas på ett helt annat sätt än idag vilket också gör att dagens glas har ett annat utseende än tidigare. Vid renovering av äldre kulturhistoriska byggnader finns det ibland krav på att man ska bevara det gamla utseendet så långt det är möjligt.

Antikglas är ett blåst glas som innehåller många blåsor och streck, 2-4 mm tjockt.
Kulturglas är ett maskindraget glas med vågor åt ett håll, 3-4 mm tjockt.
Restover är ett maskindraget glas med vågor åt alla håll, 3 mm tjockt.
Lamberts renoveringsglas är ett blåst ofärgat glas, 2-3 mm tjockt.

Mer information om olika glas finns på Osby Glas hemsida »