Garantier

Vi lämnar alltid garanti på våra fönster och dörrar

NS Fönsters garantivillkor

Garantivillkoren omfattas av karm, båge, glaskassett, beslag, färg, blekning, konstruktion, form och tillbehör.
Garantin omfattar även kondens mellan glasen.

Vi lämnar följande garantier vilket är detsamma vi får av våra leverantörer:

Profiler: 5 år
Glas: 5 år
Beslag: 10 år

Garantin gäller under förutsättning produkterna har monterats rätt på ett fackmannamässigt vis samt att fönsterna och dörrarna har hanterats på rätt sätt vid normal användning.

Vad innebär garantin?

Eventuella fel ska meddelas NS Fönster omedelbart. Vi kommer att undersöka skadan och därefter görs en bedömning om vilka åtgärder som ska vidtas. Antingen byter vi ut den skadade delen eller ersätter vi Er med ett helt nytt fönster/dörr – allt beroende av vilket fel eller skada som uppkommit.

Detta täcker inte garantin

Utvändig eller invändig kondens
Garantin gäller inte för utvändig eller invändig kondens på glas. Utvändig kondens beror på att man valt ett välisolerat fönster med lågt u-värde. Kondens är i dessa fall ett vanligt fenomen men är helt ofarligt för fönstret. Invändig kondens beror oftast på dålig ventilation vilket man bör se över om man får problem med det. Läs mer om kondens här »

Egen åverkan – lösningsmedel
Åverkan på produkten, missfärgning, naturkatastrofer, onormal användning/felanvändning eller felaktig justering omfattas inte av garantin.

Använd inte starka lösningsmedel som Aceton, etylacetat, tetrahydrofuran, trikloretylen, metylenklorid, thinner eller metyletylketon etc eftersom detta förstör PVC:n.

Demontering/Montering
Observera att garantin inte omfattar demontering eller montering av felaktiga och skadade fönster och dörrar.

Ta hand om Era fönster/dörrar – undvik skador

Håll fönsterna rena med vanligt ljummet vatten och rengöringsmedel samt putsa glasen efter behov. Första gången de putsas kan det finnas limrester kvar från skyddsplasten. Om de är svåra att få bort kan man använda ett lösningsfritt tvättmedel.

Mer om skötselråd »