Köpvillkor

Läs om hur det går till att handla fönster av oss och våra köpvillkor.

NS Fönsters köpvillkor

Vi arbetar helt och hållet med offerterbjudanden och har därför inga fönster och dörrar på lager.

Leveranstiden är ca 3-4 veckor. Leveranstiden på färgade fönster kan också vara längre om inte vald färgkombination finns på lager, ca 4-7 veckor. Under högsäsong vid sommartid kan leveranstiden också öka med någon vecka.

Så här handlar ni fönster/dörrar av oss

  1. Kontakta oss och lämna Ert underlag om de fönster och dörrar ni önskar köpa. Vi tillverkar enligt Era mått ända ner på exakt millimeter med reservation för den valda modellens max- och minimimått. Smidigast är om Ni har möjlighet att maila oss underlaget men vi tar naturligtvis även emot via telefon eller vanlig post. Om ni vill veta mer om vad som kan vara bra att tänka på innan man lämnar in sitt underlag kan Ni läsa om det här »
  2. Vi gör en offert till Er som Ni i lugn och ro kan läsa igenom. Offerten är giltig i 30 dagar.
  3. Önskar ni gå vidare och genomföra ett köp kontaktar Ni oss igen. Vi går då igenom eventuella frågor och ändringar och därefter skickar vi ut ett ordererkännande till Er som ni ska godkänna.
  4. Kontrollera att ordern stämmer. Tänk på att alla fönster och dörrar ses utifrån i ordern. Heldragen linje i fönsterskissen innebär att det är ett utåtgående fönster eller medan en streckad linje innebär att det är ett inåtgående fönster eller dörr. Om allt stämmer i ordern ber vi Er att skriva under den på sista sidan och returnera en kopia till oss. Det går bra via vanlig post eller E-post. Inga fönster går i produktion förrän den undertecknade ordern är oss tillhanda.
  5. Så fort vi har tagit emot den undertecknade ordern sätts den i produktion.
  6. När fönsterna är färdigtillverkade kontaktar vi Er. I de fall kunden inte själv har valt att hämta sitt gods använder vi Schenker till våra leveranser. Det är viktigt att Ni har lämnat korrekt leveransadress och telefonnr som kan användas för aviseringen.
  7. Vi skickar en faktura till Er på köpesumman när fönsterna är färdiga.

Fraktkostnader

Privatkunder betalar den faktiska fraktkostnaden upp till ett ordervärde av 25 000 kr exkl. moms. Därefter är det fraktfritt förutom om godset överstiger 2 meter i bredd eller längd för då tar vi ut ett frakttillägg pga. den skrymmande storleken. Fri frakt gäller endast upp till höjd med Gävle och inte till några öar. Lossning av tungt och skrymmande gods som kräver kranbil/lastare ingår aldrig i fraktkostnaden oavsett om det är fri frakt i övrigt. Tänk också på att det är viktigt att upplysa oss om ifall det är svårt för en lastbil att ta sig fram där Ni bor för att förebygga eventuella leveransproblem.

Övriga kunder betalar alltid den faktiska fraktkostnaden om inget annat har överenskommits.

Betalningsvillkor

Ni kan välja att antingen betala kontant vid hämtning av godset eller skickar vi en faktura inkl. eventuell fraktkostnad. Betalningsvillkoret är 10 dagar netto om inget annat har överenskommits. Om fakturan inte betalas i tid tar vi ut en påminnelseavgift på 50 kr samt aktuell dröjsmålsränta. Någon faktureringsavgift förekommer dock inte.

Ångerrätt

Eftersom vi enbart tillverkar måttbeställda fönster och dörrar finns det ingen ångerrätt. Eventuell avbeställning måste ske innan Ni bekräftar ordern till oss.

Hantering av transportskador

Godset kontrolleras noga av oss i samband med lastning. När Ni tar emot Ert gods är det därför mycket viktigt att Ni kontrollerar att Ni fått rätt produkter samt att de är hela utan skador. Om skador upptäcks ska detta omedelbart anmälas till chauffören. En skriftlig notering om skadorna ska göras direkt på fraktsedeln och transportföretaget ska ersätta Er för det skadade godset. Därefter anmäler Ni skadan även till oss.

Övriga reklamationer som inte kunnat upptäckas i samband med leverans ska anmälas så fort som möjligt till oss. Reklamationstiden är tre år. Demontering/montering av reklamerat gods ersätts inte. Omfattas felet av garantin kan ni läsa mer om det här »

Förvara Era fönster/dörrar på rätt sätt

När Era fönster och dörrar har lastats av ska dessa förvaras stående för att undvika skador. Om det finns gods som är skadat får dessa inte monteras.

Outlöst gods

Eventuella kostnader som uppkommer för gods som inte löses ut av köparen kommer att debiteras på fakturan.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar Era personuppgifter för att kunna genomföra Ert köp. Dessa är oåtkomliga för alla som inte arbetar i företagets kundtjänst. Vi säljer inga personuppgifter vidare till tredje part.

Reservation för feltryck

Vi reserverar oss för eventuella feltryck på hemsidan som kan ha skett av misstag.